Home
News
Freude
 


Erstellen seit 1.6.2005

Vài bài Thơ chữ Hán, nguien phỏng dịch

1.


王昌齡
閨怨

閨中少婦不知愁,
春日凝妝上翠樓。
忽見陌頭楊柳色,
悔教夫婿覓封侯。

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu ,
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu .
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc ,
Hối giáo phu tế mịch phong hầu .Chốn khuê trung người thiếu phụ chưa biết sầu,
Ngày xuân nàng trang điểm đi lên lầu thúy.
Bỗng (nàng) thấy đầu đường sắc cây dương liễu,
(Và nàng) hối hận đã khuyên chồng đi tìm chức tước.


Khuê trung thiếu phụ chửa u sầu,
Ngày xuân trang điểm thượng thúy lầu
Chợt thấy đầu đường cành dưong liễu,
Hối mình khuyên bạn duỗi công hầu.

nguien phỏng dịch 1.6.2005EC nach München im Monat Mai. /ng.


2.

劉禹錫
春詞

新妝宜面下朱樓,
深鎖春光一院愁。
行到中庭數花朵,
蜻蜓飛上玉搔頭。 

 
Lưu vũ tích


Xuân từTân trang nghi diện hạ chu lâu , Thâm tỏa xuân quang nhất viện sầu .


Hành đáo trung đình sổ hoa đóa ,


Tinh đình phi thượng ngọc tao đầu .


Thơ Cao bá Quát:
Bạc vãn túy qui

Mính đính qui lai bất dụng phù,
Nhất giang yên trúc chính mô hồ.
Nam nam tự dữ liên hoa thuyết,
Khả đắc hồng như tửu diện vô?

Chuyển qua hán tự.
薄晚醉歸
酩酊歸來不用扶
一江煙竹正模糊
喃喃自與蓮花說
可得紅如酒面無

Dịch nghĩa.
Say mèm trỡ về không cần giúp
Lờ mờ khói trúc một dòng sông
Lầm bầm mình nói với hoa sen:
- (Mi) có thể hồng như mặt rượu (của ta) không?

7.10.2005

nguien
 
Top